Diagnose Behandel Centra – DBC’s

Veel patiënten worden door de huisarts rechtstreeks doorverwezen naar het ziekenhuis. Vaak is dit voor een eenmalig bezoek bij een polikliniek. Voor dit bezoek wordt een dure DBC geopend. Om de kosten te drukken zou er een tussenlaag moeten worden ingesteld tussen de eerste lijnszorg (onder meer de huisarts) en de tweedelijns (ziekenhuis, de zogenaamde anderhalve lijn.

Een Multidisciplinair Diagnose, Preventie en Behandel Centrum zou hiervoor de oplossing zijn, waar holistische visie (het lichaam als totaal) en preventie hoog in het vaandel staan. De patiënt kan hier onder meer terecht voor totale behandeling COPD, chronische lage-rug en nekklachten, obesitas, burnout en (nog) niet erkende aandoeningen, die onder de noemer SOLK (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten) bekend zijn. Ook voor röntgenfotos en echo’s zou men in deze centra terecht moeten kunnen.

De basis van zo’n centrum wordt gevormd door één of meerdere huisartsen (huisartsenpost), aangevuld met disciplines uit de eerste lijn. Het motto moet zijn: samenwerking, zowel binnen het centrum, als met de ziekenhuizen, medisch specialisten, gezondheidscentra en de eerstelijnszorg in de omgeving. De centra moeten aanvullend zijn op bestaande organisaties.

De zorg binnen de centra zal worden gebaseerd op de volgende pijlers:

  • Preventie
  • Diagnostiek
  • Mental gezondheid
  • Bewegen/fysiek
  • Voeding
  • Ontspanning

Zorg is een proces en houdt vaak niet op bij één loket. Voor de diagnostiek valt er te denken aan een aparte locatie met een uitgebreide mogelijkheid aan beeldvormende diagnostiek (echografie, röntgen en MRI), laboratoriumtesten, inspanningstesten etc. Welke disciplines zich vestigen onder één dak is mede afhankelijk van de reeds gevestigde orde in de nabijheid van de gekozen locatie.

Met het oog op preventie en informatie is het wenselijk dat er een ruimte is voor het organiseren van cursussen en workshops op het mentale vlak (NLP mindfulness), fysieke gezondheid ( bijvoorbeeld het (dis)functioneren van maag en/of darmen), workshops voeding en leefstijl, etc.