Gerinovum

Onder de naam ‘Gerinovum’ (De woorden zijn afgeleid uit het Grieks: Geron betekent oudere en Novum is ‘het nieuwe’) richt de Healthy Community Foundation zich onder meer op ouderenzorg.
Gerinovum gaat wooncomplexen realiseren en deze inrichten om ouderen een prettige woning en woonomgeving te bieden. Naast een gerieflijke huisvesting zal er veel aandacht worden besteed aan de bewoners. Bij echtparen, waarvan een partner meer zorg nodig heeft bieden wij mogelijkheden, zodat zij niet gescheiden behoeven te worden. Ook personen met een beperking kunnen hier terecht.

Koos Dirkse,
voorzitter Healthy Community Foundation