Bestuur HCF

Het bestuur van HCF bestaat uit minimaal drie personen, Waarvan er twee posten bezet zijn. Dit houdt in dat er een vacature is voor het derde bestuurslid. Ook dit lid zal een relevante ervaring moeten hebben voor één van de pijlers van HCF. De huidige twee bestuursleden hebben politieke ervaring. De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Koos Dirkse is voorzitter en heeft de portefeuille: Zorgstelsel, woonvoorzieningen en eHealth. Hij heeft 40 jaar ervaring binnen de zorg, zowel vanaf de werkvloer als een directiefunctie binnen een (academisch) ziekenhuis. Koos heeft een brede ervaring en achtergrond (bouwkunde, Informatica en geneeskunde). Heeft leiding gegeven aan diverse sociaal- economische onderzoeken op het gebied van huisvesting binnen het voormalig ministerie van VROM. Was initiatiefnemer en directeur van een samenwerkingsverband van ruim 40 ziekenhuizen op ICT-, medische informatie- en declaratiegebied. Koos schrijft veel artikelen over met name de zorg, zie hiervoor www.medisoft.nl.

Carola Boezer is secretaris en heeft de portefeuille: Zorg, Welzijn en Beveiliging. Zij treedt namens de stichting naar buiten als woordvoerder. Carola heeft ervaring met communicatie in de breedste zin en is ondermeer tv-presentator van talkshows. Daarnaast heeft ze lang gewerkt binnen de gezondheidszorg. Ze is bekend met chronische ziekten die onder de noemer SOLK vallen en zal zich inzetten voor meer begrip voor patiënten die aan deze ziekten lijden en zal zich inzetten voor meer begrip en erkenning. Carola is auteur van ‘Vechten met de draak in mij’, een boek over fibromyalgie.