Thuiszorg

Belang patiënt centraal stellen en niet het kostenaspect;
Door dit zorgplan in te voeren zullen er veel kosten bespaard worden die weer ten goede komen aan de mensen die zorg nodig hebben. Kwaliteitszorg moet bovenaan staan en de kosten op een goede manier verdeeld worden. Er kan veel bespaard worden met een nieuwe manier van zorg.

 • Zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen;
  Met de juiste thuiszorg en huisarts in regie kunnen mensen langer zelfredzaam zijn en thuis wonen. In samenwerking met mantelzorg zal de thuiszorg een goed zorgplan kunnen realiseren en dat bevordert het welzijn van de patiënt/cliënt.
 • De mogelijkheid creëren om meer tijd te kunnen besteden aan de hulpbehoevende mensen in de thuiszorg, waarbij het sociale aspect ook belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn;
  Door kwaliteitszorg te bieden en ook te denken aan welzijn kunnen een aantal problemen voorkomen worden. De patiënt/cliënt zal beter in zijn/haar vel zitten, positiever zijn.
 • Versoepeling van de indicatiestelling;
  Door deze maatregeling zullen meer mensen beter geholpen worden en kan erger voorkomen worden. Op deze manier kun je wederom kostenbesparend werken op de lange en kortere termijn. Signalering van problemen door de thuiszorg kan eerder worden doorgegeven aan de huisarts, die daarop zorg kan aanpassen en aanvragen.
 • Zorg op menselijke maat;
  Zonder tijdslimiet van 20 minuten per persoon. Persoonsafhankelijke zorg biedt, kijkend naar het individu, afhankelijk te zijn van de zorgvraag;
  Mensen hebben goede zorg nodig en niet tijdsgebonden, door meer professionals in te zetten kun je efficiënte hulp bieden.