Healthy Community Foundation


Gerinovum opereert onder de vlag van Healthy Community Foundation (HCF). Deze stichting zet zich in voor een efficiënter zorgstelsel en een socialer woonbeleid. De doelstelling van de stichting is:

Een gezonde samenleving te creëren, waarin het welzijn van mensen – zoals een goede gezondheid, een ideale woon- en leefomgeving, goede persoonlijke ontwikkeling – centraal staan en voor iedere burger toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is.

Gezondheid, welzijn, en wonen zijn nauw met elkaar vervlochten. Niet alleen op financieel gebied – de woon- en zorgkosten vormen het grootste deel van de uitgaven van een gemiddeld Nederlands gezin – maar wonen en gezondheid zijn ook de meest belangrijke pijlers onder welzijn. Zorg en wonen hebben de drie B’s gemeen: bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar. En laten we de eis van kwaliteit niet uitvlakken.

Dit is ook een reden, dat deze onderwerpen onder één ministerie behoren te vallen. HCF pleit daarom ook voor een ministerie van Gezondheid, Welzijn en Wonen!

Onder de aandacht zijn de volgende onderwerpen:

Woon-zorg

Behandelcentra

Healthy Community Foundation heeft een zorgplan geschreven. Dit is hier te downloaden.