Koos Dirkse Huis

Het Koos Dirkse Huis zal worden opgezet als een woon- en zorgcentrum en heeft als missie het leven voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Wij bieden 24-uurszorg, zeven dagen per week. Ouderen behoeven, na een leven lang samen te zijn, niet gescheiden te worden, omdat de één meer zorg nodig heeft dan de ander.
De bewoners genieten onze volle aandacht, die onder meer bestaat uit extra (medische) verzorging, recreatie, evenementen, uitjes. Binnen de wooncomplexen zullen er een aantal zelfstandige woningen worden ingericht, een recreatieruimte, een behandelruimte, een werkplaats, etc. Het wooncomplex is omgeven door een tuin, waarin de bewoners kunnen wandelen en werken. Tevens bevindt er zich een weide met een stal voor kleine gezelschapsdieren.
Aansluitend aan de tuin komt er een terrein met een aantal wooneenheden voor Bed and Breakfast, waar gasten kunnen verblijven voor eventueel familiebezoek. Voor recreatie is er een zwembad en een sportzaaltje.
In de recreatieruimte, kunnen de bewoners aan allerlei activiteiten deelnemen. De sfeer, die wij willen uitstralen met de recreatieruimte gaat uit van een ouderwets ‘dorpshuis’, waar bewoners een betrokken gemeenschap vormen.
Aansluitend aan de recreatieruimte zal er een koffie- en theehuis met terras komen. Hier kunnen de Bed and Breakfast gasten hun maaltijd gebruiken. Dit is ook toegankelijk voor passanten.
Maar op de eerste plaats staat een aangename woonsituatie, aandacht, de juiste zorg en tijdsbeleving voor onze bewoners. Meer is te vinden op: www.koosdirksehuis.nl (in ontwikkeling).