Gehandicaptenzorg

Maximale mogelijkheid en creëren om thuis te kunnen blijven wonen met de nodige begeleiding en ondersteuning, waarbij ook de ouders de noodzakelijke begeleiding krijgen. Dit zorgt voor een keuze voor mensen die hun kind zelf willen begeleiden en verzorgen.

Afstemming zorg
Zorg voor kinderen en jeugdigen met handicaps wordt uitgewerkt in nauwe afstemming op de pedagogische en psychologische zorg in de eerste en tweede lijn. Daarvoor geldt een beleid van vrijgevestigden en wordt ‘gelijk gesteld’ aan van overheidswege geïnstitutionaliseerde zorg. Bij beide takken van zorg geldt efficiency, evaluaties, flexibilisering en professionalisering;

 

 • Grotere instellingen waarbinnen kleine woon-, leef- en werkgroepen, waar alle noodzakelijke faciliteiten aanwezig zijn
  De ouderwetse grote instellingen moeten terugkomen. In deze instellingen moeten er kleinschalige woon-, leef en werkgroepen komen.
 • Mee beslissen
  De cliënt mag meebepalen hoe zijn leven wordt ingedeeld in wonen, zorg en welzijn, natuurlijk binnen het vermogen van de cliënt. Door de cliënt ook het gevoel te geven baas over eigen leven te zijn, zal hij/zij beter functioneren en zal zijn welzijn beter bediend worden. Bij cliënten met gedragsproblematiek zal autonomie minder weerstand veroorzaken. Binnen de normen en vermogen kan een cliënt kleine beslissingen in overleg met de zorg nemen. Dit zorgt voor het welzijn van de cliënt en zal minder druk leggen op de begeleiding.
 • Samenwonen
  Ook moet er meer gekeken worden naar samenwoonprojecten, waar cliënten met hoger niveau de kans krijgen om begeleid samen te wonen. Hiermee geef je cliënten het gevoel deel te nemen aan de maatschappij en geef je een stukje verantwoordelijkheid die bij het niveau past. Natuurlijk moet er gekeken worden of er een langdurige relatie is en het binnen de emotionele leeftijd van de cliënten past.
 • Thuis blijven wonen
  Maximale mogelijkheid en creëren om thuis te kunnen blijven wonen met de nodige begeleiding en ondersteuning, waarbij ook de ouders de noodzakelijke begeleiding krijgen. Dit zorgt voor een keuze voor mensen die hun kind zelf willen begeleiden en verzorgen. Het kind of jong volwassene zal zich beter voelen in deze situatie omdat het veilig is en goed verzorgd. Door goede ondersteuning en zorg te bieden in de thuissituatie voorkomt dat ouders overweldigd worden. Mantelzorg zou hierbij een oplossing bieden voor ouders om ook af en toe een pauze in te lassen en voor eigen welzijn te zorgen.