Gerinovum

Onder de naam ‘Gerinovum’ (De woorden zijn afgeleid uit het Grieks: Geron betekent oudere en Novum is ‘het nieuwe’) gaat de Healthy Community Foundation zich onder meer richten op ouderenzorg.
Gerinovum gaat wooncomplexen aankopen, huren, overnemen en deze inrichten om ouderen een prettige woning en woonomgeving te bieden. Naast een gerieflijke huisvesting zal er veel aandacht worden gegeven aan de bewoners. Bij echtparen, waarvan een partner meer zorg nodig heeft bieden wij mogelijkheden, zodat zij niet gescheiden behoeven te worden. Ook personen met een beperking kunnen hier terecht.

Koos Dirkse,
voorzitter Healthy Community Foundation