Gerinovum

HCF gaat zich ook richten op ouderenzorg onder de naam ‘Gerinovum’ (De woorden zijn afgeleid uit het Grieks: Geron betekent oudere en Novum is ‘het nieuwe’). Gerinovum gaat wooncomplexen aankopen/huren/overnemen en deze inrichten om ouderen met zorgbehoeften een prettige woning en woonomgeving aanbieden, door deze, naast een gerieflijke huisvesting, veel aandacht te geven. Ook personen met een beperking kunnen hier terecht.